OVG

Atelier De Hoornpost is aangesloten bij de OVG en het HBA.

OVG is de afkorting voor de Ondernemers Vereniging van Glazeniers.

Wij volgen de kwaliteitsnormen uit de Code voor Glazeniers van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en de brancheorganisatie OVG. Dit waarborgt dat u een fraai én duurzaam nieuw of gerestaureerd glas-in-loodproduct ontvangt.

Het OVG staat voor het behoud van ambachtelijk vakmanschap, ze wisselen kennis en informatie uit en staan op de bres voor een kwalitatief goed product dat onder verantwoorde omstandigheden en met toewijding is vervaardigd.

De OVG verenigt vakmensen die zich onderscheiden van andere glazeniers doordat zij een certificeringstraject volgen; een kwaliteitswaarborg voor de opdrachtgever.

 

ovghba>